RAF-2203 arba geriau žinoma kaip “Latvija” pradžia

RAF-2203 „Latvija” pagal savo komfortabilumą. beveik nesiskiria nuo lengvojo automobilio. Čia pagrindiniai agregatai — variklis, pavarų dėžė, vairo mechanizmas — yra paimti iš automobilio GAZ-24 „Volga”, o dauguma mazgų ir detalių unifikuota su kitais tarybiniais automobiliais. Tokia „giminystė”‘ atpigina ir palengvina latviškų mikroautobusų remontą bei techninį aptarnavimą.

Mikroautobusas RAF-2203 kaip ir dideli autobusai turi vagono komponuotę. Tai leidžia maksimaliai išnaudoti mašinos vidaus plotą keleivin pervežimui. Automobilis yra šiuolaikinės išvaizdos — kėbulas elegantiškas ir paprastas. Autobuso salone — patogios, racionaliai išdėstytos minkštos atskiros sėdynės.

Palyginti su senesnio modelio mikroautobusu pažemintas RAF-2203 svorio centras. Gerai parinkti važiuoklės elementai daro mikroautobusą pastovų, manevringą ir patogų.

Trumpa latvių mikroautobuso RAF-2203 techninė charakteristika: svoris — 1750 kg, didžiausias greitis 120 km per valandą, keleivių skaičius — 11. Šimtui kilometrų kelio jis sunaudoja 12 1 benzino. Mikroautobuso ilgis 4980 mm, plotis — 2035 mm, aukštis — 1970 mm, bazė — 2680 mm. Keturių cilindrų ZMZ-24D modelio variklis, cilindrų darbo tūris — 2445 cm3, galia — 95 AG. Spyruoklinė priekinių ratų pakaba — nepriklausoma.

Be pagrindinio bazinio modelio RAF 2203 gamykla serijomis išleidžia dar dvi modifikacijas. Tai greitosios medicininės pagalbos automobilis RAF-22031 ir maršrutinis taksi RAF-22032.

Mikroautobusas taksi turi praktiškas sėdynes, patvaresnį variklį, naudojantį A-76 markės benziną. Maršrutiniai taksi RAF 22032 yra patogūs ir mėgiami miesto keleivių. Vien tik Vilniuje 1982 metais buvo 9 maršrutai, kuriais kursavo 30 šių mikroautobusų. Jie pervežė 2 mln. keleivių per metus. Latviški mikroautobusai kaip maršrutiniai taksi naudojami daugelyje respublikos ir šalies miestų.

Latvių autobusų gamintojai yra sukūrę ir keletą specialios paskirties mikroautobuso modifikacijų: operatyvinės paskirties automobilį VAI, priešgaisrinės apsaugos automobilį, reanimacinę mašiną, sanitarinį mikroautobusą kraujo pervežimui. Maskvos olimpiados metu specialūs latvių mikroautobusai panaudojami įvairių sportinių varžybų aptarnavimui, teisėjavimui.

XI penkmetyje mūsų šalyje toliau bus didinama sunkvežimių, lengvųjų automobilių, autobusų, vilkikų bei priekabų, variklių ir atsarginių dalių gamyba. Bendra visos automobilių pramonės įmonių produkcija padidės. Daugiau negu ankstyvesniais metais bus gaminama ir padidinto pravažumo automobilių, su priekabomis, savivarčių, didžia-krūvių mašinų. Per penkmetį visų tipų vilkikų gamyba padidės. Numatoma pradėti Baltarusijos automobilių gamykloje serijinę gamybą didžiakrūvių automobilių, kurių keliamoji galia sieks 110-129 tonų. Statybinių krovinių pervežimui bus naudojami efektyvesni ir moderniškesni savivarčiai MAZ, KrAZ, KamAZ, automobilių-savivarčių traukiniai, kurių keliamoji galia nuo 14 iki 27 tonų.

Dabartiniu metu šalies žemės ūkyje pervežama apie 7,5 milijardo tonų krovinių per metus. Vien tik automobilių transportu = apie 5,4 milijardo tonų.

Ypač efektyvu pervežti krovinius stambiomis partijomis, didelėmis siuntomis. Dėl to turi išaugti priekabų ir puspriekabių gamyba Krasnojarsko, čeliabinsko, Stavropolio gamyklose.

Daugiausia automobiliai bus specializuojami panaudojant įvairias priekabas. Dėka įvairių rūšių ir tipų priekabų, kurių gamyba išaugs dvigubai, bus galima patenkinti specifinius įvairių įmonių poreikius. Naujų modelių priekabų ir puspriekabių sukonstruota žemės ūkiui, naftos pramonei, statybai, prekybai. Todėl efektyviau bus galima panaudoti ekonomiškai perspektyvius konteinerius. Šios automobilių technikos panaudojimas šalyje pagerins sunkvežimių parko struktūrą, padidins automobilių transporto panaudojimo efektyvumą.

Siame penkmetyje pradėta gaminti ir naujų modelių lengvieji automobiliai. Tai Gorkio automobilių gamykloje jau gaminama naujo modelio „Volga” GAZ-3102. Techniškai tobulinami „Moskvičių”

Nauji modeliai gaminami ir didžiausioje šalyje Volgos automobilių gamykloje. Tai VAZ-2105 ir VAZ-2107. Ruošiamasi čia pradėti gaminti ir iš esmės naujo modelio mašinas VAZ-2108 ir VAZ-2109 su priekiniais varomaisiais ratais, visiškai naujų formų kėbulu.

Vien tik praėjusio X-jo penkmečio metais TSRS buvo pagaminta beveik 11 milijonų sunkvežimių, lengvųjų automobilių ir autobusų. Kiekvienos krovininės automobilių transporto priemonės vidutinė keliamoji galia buvo padidinta 25%. Tai lygu 200 tūkstančių papildomai per metus pateiktų liaudies ūkiui penkiatonių sunkvežimių ZIL.

Prieš gerus 5-10 metų pasak supirkėjų automobilių supirkimas Vilnius paslaugos įgavo tokį pagreitį kokį dabar turime rinkoje. O viskas prasidėjo nuo “Latvijų” supirkimo.

PIRMIEJI VISUREIGIAI IR JŲ ATSIRADIMO ISTORIJA

AUTOMOBILIO PADANGA — TAI PATVARI GUMOS IR AUDINIO KONSTRUKCIJA

Automobilį superka kai sugenda variklio karteris

Automobilių supirkėja pradėję savo veiklą, iškart pastebėjo, kad dauguma automobilių kurie buvo supirkti, turėjo karterio problemų. Kalbinti automobilių supirkėjai iš Vilniaus pakomentavo iš savo patirties apie variklio karterį.

Variklio karteris, išlietas kartu su cilindrų bloku, yra bazinė (pagrindinė) detalė. Prie karterio tvirtinamos alkūninio ir dujų skirstymo mechanizmo detalės. Karteris iš vidaus isustiprintas briau­nomis. Siose briaunose ištekinti alkūninio veleno pagrindinių guolitj ir skirstymo velenėlio atraminių kakliukų lizdai. Variklio KaMA3-740 bloko .karterinė dalis su pagrindinių iguolių dangteliais sujungta skersiniais varžtais — sąvaržomis, todėl karteris yra labai standus. Iš apačios karteris uždengtas dugnine, išštarnpuota iš plono plieni­nio lakšto.

Dugninė yra alyvos rezervuaras ir kartu saugo variklio detales nuo purvo ir dulkitl. Apatinėje du,gninės dalyje yra kamščiu užsu­kama alyvos išleidimo skylutė. Dugninė prie .karterio priveržta varž­tais. Dugninės ir karterio sujungimo vieta sandarinama tarpikliais ir guminiais .sandarintuvais.

Koks ir kaip variklis turi būti

Variklis turi būti ,gerai pritvirtintas prie rėmo. Be to, tvirtinimo detalės turi švelninti visus smūgius, kurie susidaro dirbant varik­liui ir važiuojant automobiliui. Kiekvieną tyirtinimo elementą sudaro. viena arba dvi guminės atramėlės, plieninės poveržlės, Ivorės ir varžtai. Varikliai gali turėti tris arba keturias (10 pav.) tvirtinimo atramas (31/I,T1-130 tris, 3M3-53-12 ir KamA3-740 —keturias).

Variklis 3M3-53-12 prie rėmo tvirtinamas varžtais. Dvi ,priekines tvirtinimo atramas sudaro prie cilindro ,bloko priveržtos dvi gembės ir po. ‘jomis pakištos dvi guminės atramėlės, o dvi užpakalines dvi ,guminės atramėlės, padėtos po sankabos karterio prielajomis.

Priekinės šio variklio atramos priima išilgines jėgas, ikurios susi­daro stabdant, pradedant važiuoti ‘ir išjungiant sankabą.

Variklio 314,TI-130 užpakalinės atramos tokios pat kaip variklio 3M3-53-12, o priekinė atrama gembė, esanti po skirstomųjų krump­liaračių dangteliu. Automobilio KaMA3-5320 variklis turi keturias tvirtinimo atramas: vieną priekinę, dvi užpakalines ir vieną prilai­kančiąją.

Variklio dujų skirstymo mechanizmas

Vidaus degimo variklių dujų skirstymo mechanizmas j cilindrus tam tikrais momentais jleidžia degiojo mišinio ir iš jų pašalina deginius.

Nagrinėjamuose varikliuose naudojami dujų skirstymo mechaniz­mai su viršutiniais vožtuvais.

Dujų skirstymo mechanizmą sudaro skirstomieji krumpliaračiai, skirstymo velenėlis, kėlikliai, strypai, svirtys su tvirtinimo detalė­mis, vožtuvai, spyruoklės ir jų tvirtinimo detalės, vožtuvų kreipian­čiosios jvorės (11 pav.).

Skirstymo velenėlis jtaisytas tarp kairiosios ir dešiniosios cilind­ry eilitl.

Sukdamasis skirstymo velenėlis kumšteliu ,pakelia kėliklj ir stry­pą. Viršutinis strypo ,galas per re,guliavimo varžtą paspaudžia isvir­ties vidinj peti, svirtis pasisuka ir išoriniu petimi paspaudžia vož­tuvo stiebell — taip atidaromos cilindry galvutėje itaisyty siurbimo Ir Išmetimo vožtuvų skylės. Na,grinėjamuose varikliuose skirstymo velenėlis veikia dešiniosios ir kairiosios cilindry eilės kėliklius.

Naudojant dują skirstymo mechanizmą su viršutiniais vožtuvais, esti geresnės formos degimo kamera, geriau pripildomi citindrai ir geriau sudega darbinis mišinys, taigi esti didesnis suslėgimo laips­nis, Todėl variklis ekonomiškiau dirba, didesnė jo galia.

Skirstymo velenėlis su karteriu

Skirstymo velenėlis (žr. 11 pav.) pagaI variklio darbo tvarką atidarinėja yožtuvus.

Skirstymo velenėliai liejami iš specialaus ketaus arba niukaldi­nami iš plieno. Velenėtis istatomas j karterio sienefly ir briaung skyles. atraminius sienelių ir briaunų paviršius remiasi velenėlio cilindriniai atraminiai šlifuoti kakliukai. Kad ibūtų mažesnė trintis tarp veleno kakliukų ir atramų, j skyles jpresuojamos ivorės. Vidi­nis ivoriy paviršius būna padengtas antifrikeine medžiaga.

Velenėlj, be atraminių kakliukų, dar sudaro kumšteliai (po du klekvienam cilindrui), alyvos siurblio bei skirstytuvo pavaros krumpliaratis ir degalti siurblio pavaros ekscentrikas (314J1-130, 3M3-53-12). Variklyje 3M3-53-12 šis ekscentrikas ir atsvaras ant ikirstymo velenėlio jtvirtinti pleištu prieš skirstomąjj krumpliaratj.

Su variklitj 31,111-130 ir 3M3-53-12 iskirstymo velenėlio priekiniu golu sujungtas alkūninio veleno sukimosi dažnio pneumatinio iš­centrinio ribotuvo daviklis. Skirstymo velenėlio trinties paviršiai uNrūdinti aukštojo dažnio srove, todėl ne taip intensyviai dyla.

šaltinis: automobilių supirkimas ir wiki: https://lt.wikipedia.org/wiki/Vidaus_degimo_variklis